Coehoorn Centraal
Naast elkaar, met elkaar en voor elkaar

Aansluiting bij Arnhem

en

Coehoorn Creatieve Wijk

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

Ons plan sluit aan bij de vier pijlers uit de Arnhemse Woonprincipes 2025: Duurzaam betaalbaar, Levensloop geschikt wonen, Aantrekkelijke woonstad en Wijken met identiteit.

Het wil bijdragen aan de het coalitieakkoord 2018, aan een socialer, inclusief, duurzaam en klimaatbestendig Arnhem en, in het centrum, aan een levendige en leefbare wijk met allerlei vormen van bedrijvigheid.

Het plan sluit dan ook goed aan bij de DNA van de Coehoorn Creatieve Wijk: Actieve verbindingen en samenwerkingen aan gaan met omwonenden en (startende) creatieve ondernemers en het creëren van een sociale omgeving.

Cohousing Arnhem zorgt kortom voor community-versterkende activiteiten en functies.

Partners

 

 


Het bestuur van Coehoorn Centraal en de gemeente Arnhem zijn onmisbare partners voor het behalen van de doelstellingen en daarom belangrijke samenwerkingspartners.

CPO en cohousing zijn alleen effectief als alle partijen er hun schouders onderzetten. De kerngroep wil daarom graag met toekomstige bewoners, creatieve ondernemers, omwonenden, gemeente, de initiatiefnemers van Coehoorn Centraal en andere belanghebbenden haar enthousiasme delen en samen een spraakmakend project realiseren. Ze gaat uit van een productieve, constructieve en fijne samenwerking.

Gebiedsvisie Coehoorn Creatieve Wijk

Gezamenlijk persbericht Gemeente Arnhem en Coehoorn Centraal van 11 december 2018

 

Het vijf jaar geleden gestarte experiment om van Coehoorn een broedplaats van talent te maken wordt structureel. Creatieve ondernemers krijgen hier volop kans voor kruisbestuiving met andere ondernemers en om door te groeien. Daarnaast komen er woningen en als kers op de taart: een prachtig park als hart van het gebied.

De Stichting Coehoorn Centraal en de ondernemers worden in de plannen eigenaar van drie bestaande gebouwen. Twee andere gebouwen worden getransformeerd naar een combinatie van wonen en werken. Tussen het huidige park en het Nieuwe Plein komt een nieuw gebouw, met een mengeling van wonen, werken en gemeenschappelijke ruimtes op de begane grond. Er komen circa 70 woningen bij, waarvan ongeveer een derde sociale huurwoningen zijn. Een deel van de woningen wordt gebouwd in 'collectief particulier opdrachtgeverschap' (CPO). Bij deze vorm van woningbouw hebben de toekomstige samenwerkende bewoners volledige zeggenschap over de uiteindelijk te realiseren woningen.


Interesse?


We kunnen ons voorstellen dat je interesse hebt in ons project!


Voor algemene vragen kun je terecht via onderstaande gegevens.


Heb je interesse in een appartement?


Vul dan dit formulier in:
In de vakantieperiode richten wij ons op de voorbereidingen voor de haalbaarheidsfase. In september nemen we contact met je op.

© Copyright 2020. All Rights Reserved.