Cohousing Arnhem bestaat uit een groep mensen die in een woon- werkgemeenschap voor meerdere generaties willen wonen. In 2016 hebben ze de Vereniging Cohousing Arnhem opgericht. De vereniging heeft geen winstoogmerk. Het doel is het ontwikkelen en laten bouwen van een wooncomplex voor de leden op de locatie aan het Coehoornpark.
De leden hebben een bestuur benoemd; daarnaast zijn er verschillende werkgroepen. Alle belangrijke besluiten worden in de Algemene Leden
Vergaderingen genomen. Aan de basis van het proces liggen onder andere een visie-document, een project- en financieringsplan, een programma
van wensen en een schetsontwerp.
Deelnemers / toekomstige bewoners onderschrijven de principes van cohousing, samenwerking en samen bouwen, inclusief invulling en instandhouding van de gemeenschappelijke ruimten.
Belangstellenden kunnen eerst aspirant-lid worden.
Na ondertekening van een projectdeelnameovereenkomst gaat dit over in een volledig lidmaatschap. De leden storten in tranches een renteloos voorschot ter dekking van de aanloopkosten van het project.