Wie zijn wij?

Wat is Cohousing?

Cohousing is een vorm van gemeenschappelijk wonen die ontwikkeld werd in de jaren 70 van de vorige eeuw in Denemarken. Intussen bestaan daar enkele honderden zogenoemde Bofællesskaber. Het verspreidde zich snel naar andere Noord-Europese landen, de Verenigde Staten en Canada.

Cohousing combineert privéwoningen met gedeelde faciliteiten en recreatieve voorzieningen. De gemeenschap wordt ontworpen en beheerd door de bewoners zelf, die ervoor kiezen om socialer samen te leven en eigendommen te delen. Dat kan gaan van samen eten, musiceren, tuinieren, tot het bestuur van de gemeenschap. 

Cohousing faciliteert op die manier de spontane interactie tussen buren. Ook kinderen groeien samen op in een dynamische omgeving. Dit heeft een sociale en praktische meerwaarde, maar ook economische en ecologische voordelen.

Vereniging Cohousing Arnhem

Cohousing Arnhem bestaat uit mensen die ervoor kiezen om volgens de uitgangspunten van cohousing te gaan wonen in een nieuw te ontwikkelen wooncomplex. In 2016 hebben ze daartoe de Vereniging Cohousing Arnhem opgericht. De vereniging heeft geen winstoogmerk. Het doel is het ontwikkelen en laten bouwen van een wooncomplex voor de leden op de locatie aan het Coehoornpark met onderstaande aandachtspunten.

Focus op inclusiviteit

 • modern nabuurschap
 • meer generaties onder één dak
 • diversiteit in samenstelling bewonersgroep 
 • levensloopgericht 

Focus op gemeenschapsvorming

 • samen bouwen 
 • actieve bijdrage, voor zover kan
 • goede balans privacy en collectiviteit
 • procesbegeleiding voor, tijdens en na bouwtraject

Focus op uitnodigend gebouw

 • bijzondere architectuur
 • gemeenschappelijke faciliteiten 
 • ecologische duurzaam
 • flexibel indeelbaar

Focus op Coehoorn Creatieve Wijk

 • sociale duurzaamheid
 • bijdragen aan de ontwikkeling van de wijk
 • deelname aan en/of creëren van burennetwerken
 • participatie aan park

De Vereniging heeft een bestuur; daarnaast zijn er verschillende werkgroepen. Alle belangrijke besluiten worden in de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) genomen, die momenteel maandelijks plaatsvinden. 

Cohousing betekent voor ons concreet dat naast de privacy van het eigen appartement een aantal voorzieningen met elkaar gedeeld wordt. Ook organiseren de bewoners gezamenlijke activiteiten met vrije keuze om daar wel of niet aan deel te nemen. Het motto “Naast elkaar, voor elkaar, met elkaar” maakt duidelijk dat de bewoners actief gestalte willen geven aan goed nabuurschap. 

Deelnemers/toekomstige bewoners onderschrijven de principes van cohousing, samenwerking en samen bouwen. 

Alle toekomstige bewoners zijn lid van de Vereniging Cohousing Arnhem en dragen vanaf de start van hun deelname financieel bij aan de ontwikkeling van het project. Deze voorfinanciering geldt als een voorschot op de koopsom van appartement en eventuele parkeerplaats en wordt later met de koopsom verrekend. 

Van de leden wordt verwacht dat zij ieder naar mogelijkheden en interesse betrokken zijn bij de ontwikkeling van het project. 

Er geldt een zelfbewoningsplicht.